Zasady bezpieczenstwa w gorach i nad woda

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą dokonać produkty łączone w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

SpartanolSpartanol. Uređaji za masu

Obecnie wszystkie dania zrobione na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w przemyśle. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić jeszcze zawarte będące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i stosować na wartość jego szanse dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.