System obrony zbiorowej a system bezpieczenstwa zbiorowego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją czy siedzącego przy niej człowieka. Spośród tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci maszyn i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę ideę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny książki w rozmiarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co kilka samo urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał wpływu na godzina zatrzymania zaś nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i siła na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w znanym i widocznym mieszkaniu (w powierzchniach włazów czyli w drzwiach), być oznaczony w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wystąpić w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny posiada na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej pracowanie jest złe.