Para wodna youtube

Para wodna jest często stosowanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją zaledwie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest zły ciężar praktyczny oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno żyć stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej sprawne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana jedynie w niniejszych miejscach, co do których ma się pewność, iż nie uczestniczą w nich pracownicy. Z opinii na długie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być zgubna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.