Dofinansowanie na rozwoj firm 2015

https://flexa-new.eu/sk/Flexa Plus New - Efektívne riešenie spoločných problémov

Firmy poruszające się pracą albo i sprzedażą produktów są co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy również półproduktów. Oba skoncentrowane są na ważnym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy ściśle nazwać jego rolę. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W końcu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i wyrobów. Jednym z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to system do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa stanowi znacznie intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak dodać nowy towar? Jak przygotować wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest wdrażany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu wydawany jest materiał z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno małych i dalekich w sektorze jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W praktyczny i czytelny rozwiązanie możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, skupiającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w firmie.